İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı

tmdk

Sanatsal ve estetik değerlerimizle günümüz sanat akımlarıyla şekillenen yaratıcı süreçte geçmişten beslenerek var olmak, uluslararası sanatsal ve bilimsel ilerleme ile değişimlere açık, bu bağlamda ulusal ve uluslararası alanda tam donanımlı ve yaratıcı sanatçı, akademisyen, eğitimci, besteci, ses tasarımcısı, araştırmacı yetiştirmek İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarının varlığının amacıdır.

Sayılarla Türk Musikisi Devlet Konservatuarı

İstanbul Teknik Üniversitesi

Lisans Öğrencisi 844 Kişi

Öğretim Elemanı 116 Kişi

TMDK 1975 Kuruluş yılı

Konservatuarda7 Lisans Programı

Türkiye'de İLK Türk Müziği Konservatuarı

ADRESS